Odm

Rada

Co je ODM?

Odbor mládeže BJB sdružuje mladé lidi z baptistických sborů v České republice. Tito lidé se scházejí k pravidelným aktivitám souvisejícím s jejich křestanským životem, růstem a službou.


Jejich činnosti jsou velmi specifické, v závislosti na životu konkrétního sboru, ale obecně zahrnují jak aktivity zaměřené dovnitř církve, tak aktivity zaměřené na širší okolí mladých lidí, kteří odbor tvoří.


Každá takováto místní skupina mládeže má své vedení. Činnost jednotlivých mládeží volně koordinuje a podporuje Rada Odboru mládeže. Ta se v současnosti skládá ze 7 volených zástupců mládeží, a nabízí vzdělávání, průběžnou osobní podporu, vzájemné propojení i organizační pomoc při aktivitách a duchovním životě mladých lidí ve sborech BJB.


Jednou za rok Rada ve spolupráci s místními mládežemi pořádá celostátní konferenci mládeže.

Close up picture of a man

Pavel Mrázek, DiS. M.A.

Předseda

Close up picture of a man

Pavol Andraško

Brno

Close up picture of a woman

Michaela Exnerová

Brno

Close up picture of a man

Jordan Haller

Praha 3

Petr Kučera

Close up picture of a man

Matouš Pechman

Litoměřice

Close up picture of a man

Denis Smužanica

Praha 3