kompas

Setkání vedoucích mládeže.

Co?

Kompas je víkendový pobyt určený pro vedoucí mládeží a jejich týmy. Smyslem těchto setkání je jednak dovědět se něco inspirativního pro roli vedoucích služebníků, ale také se seznámit, povzbudit a sdílet o tom, co se nám na mládežích daří a co naopak ne. Navzájem se inspirovat, povzbudit a modlit se za sebe. Společně být také před Bohem.

Kde?

Sborová chata BJB Brno – Pust Rybná

Kdy?

Dní
Hodín
Minut
Vteřin
Konference začala!