vítejte

Odbor mládeže
Bratrské jednoty baptistů v ČR

Blížíci se akce

Mládeží
0
Mládežníků
0 +
Akcí za rok
0 +

Mládeže v ČR

Odbor mládeže propojuje mladé lidi z BJB (Bratrské jednoty baptistů) po celé ČR. Tito lidé se scházejí k pravidelným společným setkáním, kde studují Bibli, sdílí se o životě, budují přátelství, modlí se, uctívají Boha písněmi (chválami), hrají různé hry, apod.

Youtube

Instagram

@mladezbjb

Facebook

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

Zjevení 1:8

Biblický kvíz
Otestuj své vedomosti
Jdu na to